Intel Core i9

Intel Core i9
Jenerasyon: 12.
Mimarî: Alder Lake S
Teknoloji: 10 nm
Soyadı Nesil Segment Teknoloji Mimarî
Intel Core i 12000 12. Desktop / Server 10 nm Alder Lake S
Intel Core i 11000H 11. Mobile 10 nm Tiger Lake H
Intel Core i 11000 11. Desktop / Server 14 nm Rocket Lake S
Intel Core i 10000 10. Desktop / Server 14 nm Comet Lake S
Intel Core i 10000H 10. Mobile 14 nm Comet Lake H
Intel Core i 10000X 10. Desktop / Server 14 nm Cascade Lake
Intel Core i 9000 9. Desktop / Server 14 nm Coffee Lake S Refresh
Intel Core i 9000H 9. Mobile 14 nm Coffee Lake H Refresh
Intel Core i 9000X 9. Desktop / Server 14 nm Skylake X Refresh
Intel Core i 8000H 8. Mobile 14 nm Coffee Lake H
Intel Core i 7000X 7. Desktop / Server 14 nm Skylake X


Hepsi Intel Core i9 CPUs


İşlemci Nesil Frekans Turbo
(1 Çekirdek)
Turbo
(Hepsi Çekirdekler)
Çekirdekler / HT
Intel Core i9-12900K 12. 3.20 GHz 5.20 GHz5.00 GHz 16 / Evet Amazon
Intel Core i9-12900KF 12. 3.20 GHz 5.20 GHz5.00 GHz 16 / Evet Amazon
Intel Core i9-12900T 12. 2.40 GHz 5.30 GHz3.40 GHz 16 / Evet Amazon
Intel Core i9-11900 11. 2.50 GHz 5.20 GHz3.80 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11900F 11. 2.50 GHz 5.20 GHz3.80 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11900H 11. 2.50 GHz 4.90 GHz3.60 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11900K 11. 3.50 GHz 5.30 GHz4.80 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11900KB 11. 3.30 GHz 5.30 GHz4.90 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11900KF 11. 3.50 GHz 5.30 GHz4.80 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11900T 11. 1.50 GHz 4.90 GHz3.60 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11950H 11. 2.60 GHz 5.00 GHz3.70 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-11980HK 11. 3.30 GHz 5.00 GHz4.00 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-10850K 10. 3.60 GHz 5.20 GHz4.80 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10885H 10. 2.40 GHz 5.30 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900 10. 2.80 GHz 5.20 GHz4.60 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900E 10. 2.80 GHz 4.70 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900F 10. 2.80 GHz 5.20 GHz4.60 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900K 10. 3.70 GHz 5.30 GHz4.90 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900KF 10. 3.70 GHz 5.30 GHz4.90 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900T 10. 1.90 GHz 4.60 GHz3.70 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900TE 10. 1.80 GHz 4.50 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10900X 10. 3.70 GHz 4.70 GHz4.50 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-10920X 10. 3.50 GHz 4.80 GHz4.40 GHz 12 / Evet Amazon
Intel Core i9-10940X 10. 3.30 GHz 4.80 GHz4.20 GHz 14 / Evet Amazon
Intel Core i9-10980HK 10. 2.40 GHz 5.30 GHz3.40 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-10980XE 10. 3.00 GHz 4.80 GHz4.30 GHz 18 / Evet Amazon
Intel Core i9-9800X 9. 3.80 GHz 4.50 GHz4.20 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9820X 9. 3.30 GHz 4.20 GHz4.00 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-9880H 9. 2.30 GHz 4.80 GHz3.40 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9900 9. 3.10 GHz 5.00 GHz4.00 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9900K 9. 3.60 GHz 5.00 GHz4.70 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9900KF 9. 3.60 GHz 5.00 GHz4.70 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9900KS 9. 4.00 GHz 5.00 GHz4.80 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9900T 9. 2.10 GHz 4.40 GHz3.60 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9900X 9. 3.50 GHz 4.50 GHz4.30 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-9920X 9. 3.50 GHz 4.50 GHz4.30 GHz 12 / Evet Amazon
Intel Core i9-9940X 9. 3.30 GHz 4.50 GHz4.20 GHz 14 / Evet Amazon
Intel Core i9-9960X 9. 3.10 GHz 4.50 GHz4.10 GHz 16 / Evet Amazon
Intel Core i9-9980HK 9. 2.40 GHz 5.00 GHz3.40 GHz 8 / Evet Amazon
Intel Core i9-9980XE 9. 3.00 GHz 4.50 GHz4.00 GHz 18 / Evet Amazon
Intel Core i9-9990XE 9. 4.00 GHz 5.10 GHz 14 / Evet Amazon
Intel Core i9-8950HK 8. 2.90 GHz 4.80 GHz3.80 GHz 6 / Evet Amazon
Intel Core i9-7900X 7. 3.30 GHz 4.30 GHz4.00 GHz 10 / Evet Amazon
Intel Core i9-7920X 7. 2.90 GHz 4.30 GHz3.70 GHz 12 / Evet Amazon
Intel Core i9-7940X 7. 3.10 GHz 4.30 GHz3.70 GHz 14 / Evet Amazon
Intel Core i9-7960X 7. 2.80 GHz 4.20 GHz3.60 GHz 16 / Evet Amazon
Intel Core i9-7980XE 7. 2.60 GHz 4.20 GHz3.50 GHz 18 / Evet Amazon


dizine geri dön