Intel Core i9

Intel Core i9
Jenerasyon: 13.
Mimarî: Raptor Lake S
Teknoloji: 10 nm
çip tasarımı: Monolitik
Komut seti: SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+
Sanallaştırma: VT-x, VT-x EPT, VT-d

Hepsi Intel Core i9 CPUs

İşlemci Nesil
Intel Core i9-13900T Intel Core i9-13900T
24C 32T @ 1.10 GHz
13.
Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-13900KS
24C 32T @ 3.20 GHz
13.
Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KF
24C 32T @ 3.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900K
24C 32T @ 3.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX
24C 32T @ 2.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900F
24C 32T @ 2.00 GHz
13.
Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900
24C 32T @ 2.00 GHz
13.
Intel Core i9-12950HX Intel Core i9-12950HX
16C 24T @ 2.30 GHz
12.
Intel Core i9-12900TE Intel Core i9-12900TE
16C 24T @ 1.10 GHz
12.
Intel Core i9-12900T Intel Core i9-12900T
16C 24T @ 1.40 GHz
12.
Intel Core i9-12900KS Intel Core i9-12900KS
16C 24T @ 3.40 GHz
12.
Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900KF
16C 24T @ 3.20 GHz
12.
Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900K
16C 24T @ 3.20 GHz
12.
Intel Core i9-12900HX Intel Core i9-12900HX
16C 24T @ 2.30 GHz
12.
Intel Core i9-12900HK Intel Core i9-12900HK
14C 20T @ 2.50 GHz
12.
Intel Core i9-12900H Intel Core i9-12900H
14C 20T @ 2.50 GHz
12.
Intel Core i9-12900F Intel Core i9-12900F
16C 24T @ 2.40 GHz
12.
Intel Core i9-12900E Intel Core i9-12900E
16C 24T @ 2.30 GHz
12.
Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900
16C 24T @ 2.40 GHz
12.
Intel Core i9-11980HK Intel Core i9-11980HK
8C 16T @ 3.30 GHz
11.Intel Core i9 nesil listesi

Soyadı Nesil Segment Teknoloji Mimarî
Intel Core i 13000 13. Desktop / Server 10 nm Raptor Lake S
Intel Core i 13000H 13. Mobile 10 nm Raptor Lake H
Intel Core i 12000 12. Desktop / Server 10 nm Alder Lake S
Intel Core i 12000H 12. Mobile 10 nm Alder Lake H
Intel Core i 11000H 11. Mobile 10 nm Tiger Lake H
Intel Core i 11000 11. Desktop / Server 14 nm Rocket Lake S
Intel Core i 10000 10. Desktop / Server 14 nm Comet Lake S
Intel Core i 10000H 10. Mobile 14 nm Comet Lake H
Intel Core i 10000X 10. Desktop / Server 14 nm Cascade Lake
Intel Core i 9000 9. Desktop / Server 14 nm Coffee Lake S Refresh
Intel Core i 9000H 9. Mobile 14 nm Coffee Lake H Refresh
Intel Core i 9000X 9. Desktop / Server 14 nm Skylake X Refresh
Intel Core i 8000H 8. Mobile 14 nm Coffee Lake H
Intel Core i 7000X 7. Desktop / Server 14 nm Skylake X
dizine geri dön