Intel Core i5

Intel Core i5
Jenerasyon: 14.
Mimarî: Raptor Lake S Refresh
Teknoloji: 10 nm
çip tasarımı: Monolitik
Komut seti: SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+
Sanallaştırma: VT-x, VT-x EPT, VT-d

Hepsi Intel Core i5 CPUs

İşlemci Nesil
Intel Core i5-14600KF Intel Core i5-14600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
14.
Intel Core i5-14600K Intel Core i5-14600K
14C 20T @ 3.50 GHz
14.
Intel Core i5-14600 Intel Core i5-14600
14C 20T @ 2.70 GHz
14.
Intel Core i5-14500 Intel Core i5-14500
14C 20T @ 2.60 GHz
14.
Intel Core i5-14400F Intel Core i5-14400F
10C 16T @ 2.50 GHz
14.
Intel Core i5-14400 Intel Core i5-14400
10C 16T @ 2.50 GHz
14.
Intel Core i5-13600T Intel Core i5-13600T
14C 20T @ 1.80 GHz
13.
Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600KF
14C 20T @ 3.50 GHz
13.
Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600K
14C 20T @ 3.50 GHz
13.
Intel Core i5-13600HX Intel Core i5-13600HX
14C 20T @ 2.60 GHz
13.
Intel Core i5-13600HE Intel Core i5-13600HE
12C 16T @ 2.70 GHz
13.
Intel Core i5-13600H Intel Core i5-13600H
12C 16T @ 2.80 GHz
13.
Intel Core i5-13600 Intel Core i5-13600
14C 20T @ 2.70 GHz
13.
Intel Core i5-1350PE Intel Core i5-1350PE
12C 16T @ 1.80 GHz
13.
Intel Core i5-1350P Intel Core i5-1350P
12C 16T @ 1.90 GHz
13.
Intel Core i5-13505H Intel Core i5-13505H
12C 16T @ 2.60 GHz
13.
Intel Core i5-13500TE Intel Core i5-13500TE
14C 20T @ 1.30 GHz
13.
Intel Core i5-13500T Intel Core i5-13500T
14C 20T @ 1.60 GHz
13.
Intel Core i5-13500HX Intel Core i5-13500HX
14C 20T @ 2.50 GHz
13.
Intel Core i5-13500H Intel Core i5-13500H
12C 16T @ 2.60 GHz
13.Intel Core i5 nesil listesi

Soyadı Nesil Segment Teknoloji Mimarî
Intel Core i 14000 14. Desktop / Server 10 nm Raptor Lake S Refresh
Intel Core i 13000 13. Desktop / Server 10 nm Raptor Lake S
Intel Core i 13000 13. Desktop / Server 10 nm Alder Lake S Refresh
Intel Core i 13000H 13. Mobile 10 nm Raptor Lake H
Intel Core i 1300P/1300U 13. Mobile 10 nm Raptor Lake U
Intel Core i 12000 12. Desktop / Server 10 nm Alder Lake S
Intel Core i 12000H 12. Mobile 10 nm Alder Lake H
Intel Core i 1200P/1200U 12. Mobile 10 nm Alder Lake U
Intel Core i L 12. Mobile 10 nm Lakefield
Intel Core i 11000H 11. Mobile 10 nm Tiger Lake H
Intel Core i 1100G/11000U 11. Mobile 10 nm Tiger Lake U
Intel Core i 11000 11. Desktop / Server 14 nm Rocket Lake S
Intel Core i 1000G/10000U 10. Mobile 10 nm Ice Lake U
Intel Core i 10000 10. Desktop / Server 14 nm Comet Lake S
Intel Core i 10000H 10. Mobile 14 nm Comet Lake H
Intel Core i 10000U 10. Mobile 14 nm Comet Lake U
Intel Core i 10000Y 10. Mobile 14 nm Comet Lake Y
Intel Core i 9000 9. Desktop / Server 14 nm Coffee Lake S Refresh
Intel Core i 9000H 9. Mobile 14 nm Coffee Lake H Refresh
Intel Core i 8000 8. Desktop / Server 14 nm Coffee Lake S
Intel Core i 8000G 8. Mobile 14 nm Kaby Lake G Refresh
Intel Core i 8000H 8. Mobile 14 nm Coffee Lake H
Intel Core i 8000U 8. Mobile 14 nm Coffee Lake U
Intel Core i 8000U 8. Mobile 14 nm Kaby Lake U Refresh
Intel Core i 8000U 8. Mobile 14 nm Whiskey Lake U
Intel Core i 8000Y 8. Mobile 14 nm Amber Lake Y
Intel Core i 7000 7. Desktop / Server 14 nm Kaby Lake S
Intel Core i 7000H 7. Mobile 14 nm Kaby Lake H
Intel Core i 7000U 7. Mobile 14 nm Kaby Lake U
Intel Core i 7000X 7. Desktop / Server 14 nm Skylake X
Intel Core i 6000 6. Desktop / Server 14 nm Skylake S
Intel Core i 6000H 6. Mobile 14 nm Skylake H
Intel Core i 6000U 6. Mobile 14 nm Skylake U
Intel Core i 5000 5. Desktop / Server 14 nm Broadwell S
Intel Core i 5000H 5. Mobile 14 nm Broadwell H
Intel Core i 5000U 5. Mobile 14 nm Broadwell U
Intel Core i 4000 4. Desktop / Server 22 nm Haswell S
Intel Core i 4000 4. Desktop / Server 22 nm Devils Canyon S
Intel Core i 4000M/4000H 4. Mobile 22 nm Haswell H
Intel Core i 4000U 4. Mobile 22 nm Haswell U
Intel Core i 4000Y 4. Mobile 22 nm Haswell Y
Intel Core i 3000 3. Desktop / Server 22 nm Ivy Bridge S
Intel Core i 3000M 3. Mobile 22 nm Ivy Bridge H
Intel Core i 3000U 3. Mobile 22 nm Ivy Bridge U
Intel Core i 3000Y 3. Mobile 22 nm Ivy Bridge Y
Intel Core i 2000 2. Desktop / Server 32 nm Sandy Bridge S
Intel Core i 2000M 2. Mobile 32 nm Sandy Bridge H
Intel Core i5 500 1. Mobile 32 nm Arrandale
Intel Core i5 600 1. Desktop / Server 32 nm Clarkdale
Intel Core i5 700 1. Desktop / Server 45 nm Lynnfield
dizine geri dön