Intel Core i7 Extreme Edition


Intel Core i7 Extreme Edition
Jenerasyon: 8.
Mimarî: Broadwell E
Hedef market: Tüketici
Teknoloji: 14nm
Soket: LGA 2011, LGA 2011-3, PGA 946

dizine geri dön

Hepsi Intel Core i7 Extreme Edition CPUs


İşlemci Nesil Frekans Turbo
(1 Çekirdek)
Turbo
(Hepsi Çekirdekler)
Çekirdekler HT Soket
Intel Core i7-6950X 8. 3.00 GHz 3.50 GHz3.50 GHz 10 Evet LGA 2011-3
Intel Core i7-4930MX 4. 3.00 GHz 3.90 GHz3.90 GHz 4 Evet PGA 946
Intel Core i7-4940MX 4. 3.10 GHz 3.90 GHz3.90 GHz 4 Evet PGA 946
Intel Core i7-5820K 4. 3.30 GHz 3.60 GHz3.40 GHz 6 Evet LGA 2011-3
Intel Core i7-5930K 4. 3.50 GHz 3.70 GHz3.60 GHz 6 Evet LGA 2011-3
Intel Core i7-5960X 4. 3.00 GHz 3.50 GHz3.20 GHz 8 Evet LGA 2011-3
Intel Core i7-3960X 3. 3.30 GHz 3.90 GHz3.90 GHz 6 Evet LGA 2011
Intel Core i7-3970X 3. 3.50 GHz 4.00 GHz4.00 GHz 6 Evet LGA 2011
Intel Core i7-4820K 3. 3.70 GHz 3.90 GHz3.80 GHz 4 Evet LGA 2011
Intel Core i7-4930K 3. 3.40 GHz 3.90 GHz3.60 GHz 6 Evet LGA 2011
Intel Core i7-4960X 3. 3.60 GHz 4.00 GHz4.00 GHz 6 Evet LGA 2011
Intel Core i7-3930k 2. 3.20 GHz 3.80 GHz3.80 GHz 6 Evet LGA 2011


dizine geri dön