Intel Core i7 Extreme Edition

Intel Core i7 Extreme Edition
Jenerasyon: 6.
Mimarî: Skylake S
Teknoloji: 14 nm
çip tasarımı: Monolitik
Komut seti: SSE4.1, SSE4.2, AVX2
Sanallaştırma: VT-x, VT-x EPT, VT-d

Hepsi Intel Core i7 Extreme Edition CPUs

İşlemci Nesil
Intel Core i7-6950X Intel Core i7-6950X
10C 20T @ 3.00 GHz
6.
Intel Core i7-6900K Intel Core i7-6900K
8C 16T @ 3.20 GHz
6.
Intel Core i7-6850K Intel Core i7-6850K
6C 12T @ 3.60 GHz
6.
Intel Core i7-6800K Intel Core i7-6800K
6C 12T @ 3.40 GHz
6.
Intel Core i7-5960X Intel Core i7-5960X
8C 16T @ 3.00 GHz
5.
Intel Core i7-5930K Intel Core i7-5930K
6C 12T @ 3.50 GHz
5.
Intel Core i7-5820K Intel Core i7-5820K
6C 12T @ 3.30 GHz
5.
Intel Core i7-4960X Intel Core i7-4960X
6C 12T @ 3.60 GHz
4.
Intel Core i7-4940MX Intel Core i7-4940MX
4C 8T @ 3.10 GHz
4.
Intel Core i7-4930MX Intel Core i7-4930MX
4C 8T @ 3.00 GHz
4.
Intel Core i7-4930K Intel Core i7-4930K
6C 12T @ 3.40 GHz
4.
Intel Core i7-4820K Intel Core i7-4820K
4C 8T @ 3.70 GHz
4.
Intel Core i7-3970X Intel Core i7-3970X
6C 12T @ 3.50 GHz
3.
Intel Core i7-3960X Intel Core i7-3960X
6C 12T @ 3.30 GHz
3.
Intel Core i7-3940XM Intel Core i7-3940XM
4C 8T @ 3.00 GHz
3.
Intel Core i7-3930K Intel Core i7-3930K
6C 12T @ 3.20 GHz
3.
Intel Core i7-3920XM Intel Core i7-3920XM
4C 8T @ 2.90 GHz
3.
Intel Core i7-3840QM Intel Core i7-3840QM
4C 8T @ 2.80 GHz
3.
Intel Core i7-3820QM Intel Core i7-3820QM
4C 8T @ 2.70 GHz
3.
Intel Core i7-3820 Intel Core i7-3820
4C 8T @ 3.60 GHz
3.Intel Core i7 Extreme Edition nesil listesi

Soyadı Nesil Segment Teknoloji Mimarî
Intel Core i 6000 6. Desktop / Server 14 nm Skylake S
Intel Core i 6000X 6. Desktop / Server 14 nm Broadwell E
Intel Core i 5000X 5. Desktop / Server 22 nm Haswell E
Intel Core i 4000M/4000H 4. Mobile 22 nm Haswell H
Intel Core i 4000X 4. Desktop / Server 22 nm Ivy Bridge E
Intel Core i 3000M 3. Mobile 22 nm Ivy Bridge H
Intel Core i 3000X 3. Desktop / Server 32 nm Sandy Bridge E
Intel Core i7 900 1. Desktop / Server 32 nm Gulftown
Intel Core i7 900 1. Desktop / Server 45 nm Bloomfield
dizine geri dön