AMD Epyc

AMD Epyc
現在の世代: 3.
現在の仕様: Milan (Zen 3)
技術: 7 nm

全て AMD Epyc CPUs


プロセッサ 世代
AMD Epyc 72F3 AMD Epyc 72F3
8C 16T @ 3.70 GHz
3.
AMD Epyc 7313 AMD Epyc 7313
16C 32T @ 3.00 GHz
3.
AMD Epyc 7313P AMD Epyc 7313P
16C 32T @ 3.00 GHz
3.
AMD Epyc 7343 AMD Epyc 7343
16C 32T @ 3.20 GHz
3.
AMD Epyc 7373X AMD Epyc 7373X
16C 32T @ 3.05 GHz
3.
AMD Epyc 73F3 AMD Epyc 73F3
16C 32T @ 3.50 GHz
3.
AMD Epyc 7413 AMD Epyc 7413
24C 48T @ 2.65 GHz
3.
AMD Epyc 7443 AMD Epyc 7443
24C 48T @ 2.85 GHz
3.
AMD Epyc 7443P AMD Epyc 7443P
24C 48T @ 2.85 GHz
3.
AMD Epyc 7453 AMD Epyc 7453
28C 56T @ 2.75 GHz
3.
AMD Epyc 7473X AMD Epyc 7473X
24C 48T @ 2.80 GHz
3.
AMD Epyc 74F3 AMD Epyc 74F3
24C 48T @ 3.20 GHz
3.
AMD Epyc 7513 AMD Epyc 7513
32C 64T @ 2.60 GHz
3.
AMD Epyc 7543 AMD Epyc 7543
32C 64T @ 2.80 GHz
3.
AMD Epyc 7543P AMD Epyc 7543P
32C 64T @ 2.80 GHz
3.
AMD Epyc 7573X AMD Epyc 7573X
32C 64T @ 2.80 GHz
3.
AMD Epyc 75F3 AMD Epyc 75F3
32C 64T @ 2.95 GHz
3.
AMD Epyc 7643 AMD Epyc 7643
48C 96T @ 2.30 GHz
3.
AMD Epyc 7663 AMD Epyc 7663
56C 112T @ 2.00 GHz
3.
AMD Epyc 7713 AMD Epyc 7713
64C 128T @ 2.00 GHz
3.
AMD Epyc 世代リスト

世代 セグメント 技術 アーキテクチャ
AMD Epyc 7003 3. Desktop / Server 7 nm Milan (Zen 3)
AMD Epyc 7002 2. Desktop / Server 7 nm Rome (Zen 2)
AMD Epyc 7001 1. Desktop / Server 14 nm Naples (Zen)
AMD Epyc Embedded 3000 1. Desktop / Server 14 nm Snowy Owl (Zen)
ホームページに戻る