Intel Celeron J3000 CPUリスト

Intel Celeron J3000
姓: Intel Celeron J3000
世代: 7.
アーキテクチャ: Apollo Lake
技術: 14 nm
チップ設計: モノリシック
ソケット: BGA 1296

全て Intel Celeron J3000 CPUs


プロセッサ コア / Threads クロック周波数 TDP
Intel Celeron J3455 4 / 4 1.50 GHz 10 W
Intel Celeron J3455E 4 / 4 1.50 GHz 10 W
Intel Celeron J3355 2 / 2 2.00 GHz 10 W
Intel Celeron J3355E 2 / 2 2.00 GHz 10 Wホームページに戻る