AMD Ryzen Embedded R2000 CPUリスト

AMD Ryzen Embedded R2000
姓: AMD Ryzen Embedded R2000
世代: 2.
アーキテクチャ: Zen+
技術: 12 nm
ソケット: FP5

全て AMD Ryzen Embedded R2000 CPUs


プロセッサ クロック周波数 ターボ (1 コア) コア / HT
AMD Ryzen Embedded R2312 2.70 GHz 3.50 GHz 2 / はい
AMD Ryzen Embedded R2314 2.10 GHz 3.50 GHz 4 / いいえ
AMD Ryzen Embedded R2514 2.10 GHz 3.70 GHz 4 / はい
AMD Ryzen Embedded R2544 3.35 GHz 3.70 GHz 4 / はい


ホームページに戻る