Intel Core i 3000M CPU listesi

Intel Core i 3000M
Soyadı: Intel Core i 3000M
Nesil: 3.
Mimarî: Ivy Bridge H
Teknoloji: 22 nm

Soket: BGA 1023, BGA 1284, PGA 988, BGA 1224

Hepsi Intel Core i 3000M CPUs


İşlemci Frekans Turbo
(1 Çekirdek)
Turbo
(Hepsi Çekirdekler)
Çekirdekler / HT
Intel Core i3-3110M 2.40 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i3-3115C 2.50 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i3-3120M 2.50 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i3-3120ME 2.40 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i3-3130M 2.60 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i5-3210M 2.50 GHz 3.10 GHz3.10 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i5-3230M 2.60 GHz 3.20 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i5-3320M 2.60 GHz 3.30 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i5-3340M 2.70 GHz 3.40 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i5-3360M 2.80 GHz 3.50 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i5-3380M 2.90 GHz 3.60 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i5-3610ME 2.70 GHz 3.30 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i7-3520M 2.90 GHz 3.60 GHz3.40 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i7-3540M 3.00 GHz 3.70 GHz 2 / Evet Amazon
Intel Core i7-3610QE 2.30 GHz 3.30 GHz3.00 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3610QM 2.30 GHz 3.30 GHz3.00 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3612QE 2.10 GHz 3.10 GHz3.00 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3612QM 2.10 GHz 3.10 GHz3.00 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3615QE 2.30 GHz 3.30 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3615QM 2.30 GHz 3.30 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3630QM 2.40 GHz 3.40 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3632QM 2.20 GHz 3.20 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3635QM 2.40 GHz 3.40 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3720QM 2.60 GHz 3.60 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3740QM 2.70 GHz 3.70 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3820QM 2.70 GHz 3.70 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3840QM 2.80 GHz 3.80 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3920XM 2.90 GHz 3.80 GHz 4 / Evet Amazon
Intel Core i7-3940XM 3.00 GHz 3.90 GHz 4 / Evet Amazon


dizine geri dön